Despre

Ekklesia există pentru a împărtăși dragostea

de Dumnezeu și de oameni (Matei 22:37-39)

echipând creștini care-L glorifică

pe Dumnezeu (Matei 28:19-20)

Declarație de scop

Suntem o comunitate de creştini care îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu și dorim cu orice preţ să ajungem în cer. Scopul vieții noastre este să împlinim voia lui Dumnezeu atât în viaţa personală, cât și în cea bisericească.

Cea mai mare poruncă rostită de Domnul Isus:
Matei 22:37-39

„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.
Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”

Marea trimitere rostită de Domnul Isus:
Matei 28:19-20

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”

Ekklesia

Închinare

“Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta.”

Slujire

“Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”

Evanghelizare

“Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile.”

Ucenicie

“Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.”

Părtășie

“Botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”