Test de daruri spirituale

Test de daruri spirituale
Credem că Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare dintre noi cu daruri spirituale care așteaptă să fie descoperite și mai apoi folosite.
Te invităm să parcurgi următorul test, pentru a descoperi darurile tale spirituale.
Sunt 5 domenii, a câte 15 întrebări fiecare, la care vei acorda răspunsuri.
Acordă unul din cele 4 tipuri de răspuns (Niciodată, Uneori, Deseori, De cele mai multe ori) astfel încât să reprezinte realitatea din viaţa ta personală.
Să începem ...
M-am oferit voluntar ca să... (1/5)
M-am oferit voluntar ca să îndeplinesc sarcini administrative*
M-am oferit voluntar ca să confrunt imoralitatea*
M-am oferit voluntar ca să păşesc în credinţă, convins că Dumnezeu va face o minune*
M-am oferit voluntar ca să ajut pe cei în nevoi*
M-am oferit voluntar ca să ajut la luarea deciziilor importante*
M-am oferit voluntar ca să ajut persoane în studiul Scripturii*
M-am oferit voluntar ca să ajut din culise*
M-am oferit voluntar ca să mă rog pentru vindecarea oamenilor*
M-am oferit voluntar ca să fac donaţii unei cauze*
M-am oferit voluntar ca să păşesc în credinţă, fără ezitare*
M-am oferit voluntar ca să predau principiile vieţii evlavioase, din Scriptură*
M-am oferit voluntar ca să îndemn oamenii să trăiască pentru Cristos*
M-am oferit voluntar ca să fac studiu pe subiecte din Scriptură*
M-am oferit voluntar ca să discern adevărul într-o situaţie*
M-am oferit voluntar ca să coordonez sarcini pentru atingerea unui scop*
Simt că Domnul m-a înzestrat să... (2/5)
Simt că Domnul m-a înzestrat să discern între bine şi rău*
Simt că Domnul m-a înzestrat să creez strategii prin care să ating un scop*
Simt că Domnul m-a înzestrat să încurajez oamenii din Cuvântul lui Dumnezeu*
Simt că Domnul m-a înzestrat să cred că El poate face lucruri mari*
Simt că Domnul m-a înzestrat să aplic practic Biblia în problemele de zi cu zi*
Simt că Domnul m-a înzestrat să împărtăşesc din resursele mele altora*
Simt că Domnul m-a înzestrat să slujesc unde este necesar, pentru bunul mers al bisericii*
Simt că Domnul m-a înzestrat să susţin ce este drept, în conformitate cu Cuvântul Lui*
Simt că Domnul m-a înzestrat să prezint lecţii biblice pe înţelesul copiilor*
Simt că Domnul m-a înzestrat să studiez şi să înţeleg uşor diferite aspecte biblice*
Simt că Domnul m-a înzestrat să îmi folosesc discernământul pentru a rezolva probleme*
Simt că Domnul m-a înzestrat să cred că El poate aduce plinătate în viaţa oamenilor*
Simt că Domnul m-a înzestrat să ajut pe cei care nu se pot ajuta singuri*
Simt că Domnul m-a înzestrat să mă rog crezând că singura soluţie va fi o minune*
Simt că Domnul m-a înzestrat să ajut la organizarea diferitelor evenimente în biserică*
Oamenii îmi cer să... (3/5)
Oamenii îmi cer să le spun dacă o învăţătură este falsă*
Oamenii îmi cer să mă rog lui Dumnezeu pentru lucruri mari*
Oamenii îmi cer să îndeplinesc sarcini pe care alţii nu vor să le facă*
Oamenii îmi cer să conduc un proiect*
Oamenii îmi cer să ajut pe cineva în nevoie*
Oamenii îmi cer să interpretez Scriptura pe o problemă anume*
Oamenii îmi cer să explic un pasaj biblic*
Oamenii îmi cer să mă rog pentru oameni când sunt bolnavi*
Oamenii îmi cer să încurajez pe cineva*
Oamenii îmi cer să îi ajut să pătrundă adevăruri din Scriptură*
Oamenii îmi cer să împart resurse cu alţii în nevoie*
Oamenii îmi cer să mă rog ca Domnul să intervină într-o situaţie, în mod supranatural*
Oamenii îmi cer să predau un curs*
Oamenii îmi cer să îmi manifest compasiunea pentru cineva rănit*
Oamenii îmi cer să preiau lupta împotriva păcatului, în comunitatea noastră*
În biserică am sarcina să... (4/5)
În biserică am sarcina să coordonez oameni, idei şi resurse pentru a atinge un scop*
În biserică am sarcina să mă rog lui Dumnezeu pentru lucruri măreţe*
În biserică am sarcina să fac lucruri din culise, pentru a îndeplini lucrarea*
În biserică am sarcina să mă rog pentru cei care sunt în probleme*
În biserică am sarcina să ajut şi să susţin unde am posibilitatea*
În biserică am sarcina să mă asigur că lucrarea este sănătoasă, din punct de vedere biblic*
În biserică am sarcina să ajut oamenii la înţelegerea adevărului biblic*
În biserică am sarcina să împiedic răspândirea unor doctrine false sau confuze*
În biserică am sarcina să organizez ajutorarea celor săraci şi în nevoi*
În biserică am sarcina să folosesc Scripturile în consilierea altora*
În biserică am sarcina să ajut oamenii să creadă în Atotputernicia lui Dumnezeu*
În biserică am sarcina să dau cu bucurie spre diferitele nevoi*
În biserică am sarcina să ajut la educaţia creştină*
În biserică am sarcina să mă asigur să suntem curaţi în umblarea cu Dumnezeu*
În biserică am sarcina să provoc oamenii să trăiască viaţa pe care Dumnezeu o cere*
Simt că Dumnezeu mă călăuzeşte să... (5/5)
Simt că Dumnezeu mă călăuzeşte să mă rog pentru probleme serioase*
Simt că Dumnezeu mă călăuzeşte să slujesc în domenii în care nu prea sunt voluntari*
Simt că Dumnezeu mă călăuzeşte să organizez activităţi şi evenimente*
Simt că Dumnezeu mă călăuzeşte să mă rog pentru situaţii imposibile*
Simt că Dumnezeu mă călăuzeşte să aduc alinare oamenilor în suferinţă*
Simt că Dumnezeu mă călăuzeşte să încurajez oamenii în Cuvântul lui Dumnezeu*
Simt că Dumnezeu mă călăuzeşte să donez diferitelor nevoi ale bisericii*
Simt că Dumnezeu mă călăuzeşte să studiez mai mult adevărurile biblice*
Simt că Dumnezeu mă călăuzeşte să predau studii unde este nevoie*
Simt că Dumnezeu mă călăuzeşte să aduc lumina în aspecte ce ţin de lucruri bune sau rele*
Simt că Dumnezeu mă călăuzeşte să conduc o lucrare*
Simt că Dumnezeu mă călăuzeşte să ascult poveri şi să mă rog ca Domnul să aducă vindecare*
Simt că Dumnezeu mă călăuzeşte să predau adevăruri biblice despre viaţă*
Simt că Dumnezeu mă călăuzeşte să confrunt lipsa de evlavie*
Simt că Dumnezeu mă călăuzeşte să slujesc oamenii*
* Pentru a merge mai departe, trebuie completate toate câmpurile obligatorii.